Lecture by Johanneke Uphof and Joanka van der Laan: “Leken en religieuze cultuur in de laatmiddeleeuwse Nederlanden”, Ruusbroecgenootschap, University of Antwerp

Johanneke Uphof and Joanka van der Laan:

Leken en religieuze cultuur in de laatmiddeleeuwse Nederlanden

Voorjaarslezingen Ruusbroecgenootschap, University of Antwerp, 25 May 2018

In deze duolezing worden een aantal aspecten uit het onderzoeksproject “Cities of Readers: Religious Literacies in the Long Fifteenth Century” gepresenteerd. Dit project onderstreept de actieve rol van leken in de religieuze cultuur van de laatmiddeleeuwse Nederlanden die, onder andere, uitdrukking vond in het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van religieuze kennis in handschriften en vroege drukken. In het eerste deel van de lezing zal Johanneke Uphoff een aantal handschriften bespreken waarin de colofons en eigendomsnotities laten zien dat religieuze kennis zich heen en weer bewoog tussen leken en religieuzen. De aandacht gaat hierbij uit naar de vele boekdonaties van leken aan kloosters en de gedeelde devotionele cultuur tussen stad en klooster. In het tweede deel van de lezing zal Joanka van der Laan de focus leggen op de leesactiviteit zelf. Een analyse van een aantal devotionele vroege drukken maakt duidelijk dat deze werken verschillende kenmerken bevatten die een actieve houding van de lezer in het leesproces veronderstellen. Deze lezing zal demonstreren dat de religieuze partici- patie van leken in deze periode bijdroeg aan een dynamische, bloeiende leescultuur.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.